Tentoonstelling ‘Van Heinde en Verre’

Van 9 mei t/m 20 september 2015 deelname aan de tentoonstelling ‘Van Heinde en Verre’ in de Kunsttuin in Veenhuizen. Andere keramisten o.a. Petri Voet, Marianne van de Breeden, Yuk Kan Yeung, Rita van de Vegt, Judith Reedijk.

Feestelijke opening op zondag 12 mei om 15.00 u.

www.kunsttuin.nl

Openingstijden wo. t/m zo. van 12.00 – 17.00 u.

SERVIES  – porselein – voor de  A- klasse  van de verpleegden. Vorm en decoratie  geïnspireerd op het volgende citaat uit het boek ‘Het Pauperparadijs’,  geschreven door Suzanna Jansen.

“Wy allen dachten, dat de bevordering tot de A-klasse, door de verpleegden op grooten prys zou worden gesteld, vooral om de groote voordeelen, die er voor de ‘gelukkigen’ uit voort zouden vloeien. Immers, ze kregen een Zondagsch ‘pakje’ , schoenen, op Zondagmiddag mochten ze wandelen, ze aten van een gedekte tafel, uit steenen borden, dus niet uit geëmailleerde schalen……….Gedekte tafels en steenen borden bleken al heel gauw uit den booze. Immers ze dachten dat ze te weinig kregen in die borden. Toen ze eenige dagen deze borden in gebruik hadden, kwamen ze vragen de blikken schalen weer te mogen ontvangen, omdat ze dan een grootere hoeveelheid ( hun volle portie met een ‘toren’  er op) in ééns voor zich hadden. En of men hun ook al zeide, dat zij hun borden steeds konden bijvullen en niet minder voeding ontvingen, het hielp niet: ze zagen liever  een groote hoeveelheid tegelijk. En dit waren nog wel de beste en meest ontwikkelde verpleegden.”  (citaat uit brieven  van directeur Faber van het Eerste Gesticht – uit het archief van Veenhuizen  blz. 182 en 183 van Het Pauperparadijs)

De schalen en bekers lijken  op de geëmailleerde schalen en kroezen waaraan de verpleegden  uit de A-Klasse de voorkeur gaven. De kommen symboliseren de eigenheid van de karakters  van de verpleegden en de decoratie staat voor de weg die men meestal  moest afleggen om in Veenhuizen te komen:  Van Heinde en Verre. De gouden lijnen zijn geïnspireerd op Kintsukuroi – een Japanse ambachtskunst van het repareren van gebroken keramiek met goud; het eert de geschiedenis van het object, het is bedoeld als een inspirerende, hoopvolle metafoor  om te ‘dealen’ met de problemen in het leven. Je kunt er zelfs mooier dan ervoor uitkomen!